Όροι & Προϋποθέσεις

Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που υφίστανται ειδικά για τη χρήση της. Σημειώνεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας.


Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.


Παρεχόμενες Πληροφορίες

H εταιρία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των υπηρεσιών μας, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.


Ασφάλεια

Η εταιρίας μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας μας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην ιστοσελίδα μας είναι εμπιστευτικές και η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:


 1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας
 2. Η εταιρία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής
 3. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να αγοράσετε σεμινάρια, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα και τις δράσεις μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). 


Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα www.poep.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο, είτε όταν θελήσετε να γίνετε μέλος είτε προκειμένου να προβείτε στην αγορά κάποιου σεμιναρίου. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) στην σελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.poep.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας που παρέχεται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.


H ιστοσελίδα www.poep.gr  τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε και αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.poep.gr, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες που αφορούν αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός Τηλεφώνου
 • Διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας)
 • E-mail

Δεδομένα παραστατικού. Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε:

 • Την επωνυμία της εταιρείας
 • Tη δραστηριότητα της
 • Το Α.Φ.Μ.
 • Την εφορία που ανήκει
 • Τη διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) της έδρας της
 • Ένα σταθερό τηλέφωνο

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.poep.gr για να πετυχαίνουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία μας, οι υπάλληλοί μας, ή άλλοι αντιπρόσωποί μας δεν έχουν καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρία μας είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.poep.gr έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

Τα στοιχεία της επιχείρησης είναι:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση: Τσαλουχίδη 16-20, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ: 54248

ΑΦΜ :  997614045    ΔΟΥ : Ζ Θεσσαλονίκης

Τηλ : 211 012 1272


Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του “ΠΟΕΠ” και των χρηστών – επισκεπτών της.  


Ειδικότερα:

 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του “ΠΟΕΠ” αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μετάδοσης, μεταβίβασης, παρουσίασης, σύνδεσης, φόρτωσης (download), διανομής, τροποποίησης, χρήσης τους ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευσης τους, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικό ή άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του “ΠΟΕΠ” ή του εκάστοτε δικαιούχου.
 1. Συμφωνείται ρητά ότι ο “ΠΟΕΠ’’ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη δικαστική προστασία έναντι τρίτων οι οποίοι προσβάλλουν τις σχετικές εξουσίες και δικαιώματα που ασκεί.
 1. Ο “ΠΟΕΠ” λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του να διέπονται από ακρίβεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Ο “ΠΟΕΠ ” δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
 1. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Ο “ΠΟΕΠ” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
 1. Ο “ΠΟΕΠ’’ δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.).
 1. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια του “ΠΟΕΠ” ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.
 1. Ο “ΠΟΕΠ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
 1. Ο “ΠΟΕΠ” θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση του βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης με αυτούς.
 1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ


Προσωπικά στοιχεία. Για την σύναψη μιας σύμβασης από απόσταση θα ζητηθούν από τον παροχέα το πλήρες ονοματεπώνυμο του χρήστη, η διεύθυνσή του, ο αριθμός του τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Στην περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, η συναλλαγή θα µεταφέρεται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον.


Ειδικότερα, μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα μας και ενηµερωθείτε την τελική τιµή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των σεμιναρίων ανακατευθύνεστε στο περιβάλλον της Τράπεζας  για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με ασφάλεια.


Η διαχείριση των προσωπικών στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο συναλλαγών και τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Τέλος θα ζητηθεί να επιβεβαιωθούν οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.poep.gr .

 

Τόπος, τρόπος και χρόνος κατάρτισης της σύμβασης

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης λογίζεται εκείνος στον οποίο ο χρήστης έχει εγκατεστημένο τον υπολογιστή του.

 

Η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης είναι η εξής:

α) Συμπλήρωση της φόρμας για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στον “ ΠΟΕΠ ” (μόνο για νέους χρήστες).

β) Επισκόπηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων στο www.poep.gr

γ) Προσθήκη στο «καλάθι» είτε «αγορά τώρα» των επιλεγμένων σεμιναρίων.

δ) Δήλωση αποδοχής και συμφωνίας με τους όρους  χρήσης.


Υπηρεσία. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η παραγγελία από το χρήστη και η πώληση από τον “ΠΟΕΠ”. Η τιμή του κάθε σεμιναρίου είναι η αναφερόμενη στην ιστοσελίδα και ο ΦΠΑ 24% περιλαμβάνεται στην τιμή.


Έγγραφη επιβεβαίωση συναλλαγής. Η παραγγελία επιβεβαιώνεται και εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά στοιχεία, η παραγγελία και το κόστος στην οθόνη του χρήστη. Σε διαφορετική περίπτωση λογίζεται δίχως άλλο, είτε ότι τα αναγραφόμενα από το χρήστη στοιχεία ήταν ελλιπή προς επεξεργασία, είτε ότι λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. system breakdown) εμπόδισαν την επεξεργασία των δεδομένων.


Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@poep.gr το ονομαστικό καταθετήριο και στο οποίο θα αναγράφεται ως αιτιολογία της κατάθεσης. Ο τραπεζικος λογαριασμος στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι :


Όνομα Λογαριασμού: Πανελλήνιος Οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
Τράπεζα: Eurobank
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0520.1102.0012.1280
Κωδικός sort: ERBK
IBAN: GR8602605200000110200121280
BIC: ERBKGRAA

 

Εάν ο πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα, μεταφέρεται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον, όπου καταχωρεί τα στοιχεία χρέωσης (διαβάστε περισσότερα στην ασφάλεια online συναλλαγών).


Το τίμημα οφείλεται πλέον ΦΠΑ 24%. Επί υπερημερίας του χρήστη θα οφείλεται ο τόκος που ισχύει στην Ελλάδα. Επί υπερημερίας του παροχέα ως προς την παράδοση, το τίμημα θα καταβληθεί με την τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο της προσήκουσας εκπληρώσεως της παροχής. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν γίνεται.


 1. Η μη ενάσκηση ή μη επιβολή εκ μέρους της οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες όρους χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτηση από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν με αφορμή την εν λόγω σύμβαση υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 1. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.       Δικαιοδοσία πρόσβασης και προϋποθέσεις. Με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων αυτής της Σύμβασης

 

2.       Μετά την επιτυχημένη εγγραφή σας ως μέλος του Αρχείου,συμφωνείτε να προφυλάσσετε και να κρατάτε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και να τον αλλάζετε σε τακτική βάση, και να διατηρείτε όπως πρέπει και με συχνή ενημέρωση το ‘malware scanning’ και τα ‘cleaning tools’ του δίκτυο σας και ατομικών υπολογιστών

 

3.       Συμφωνείται ότι η πρόσβαση σας στο Αρχείο θα είναι σύμφωνα με οποίους επιπλέον όρους χρήσης δύναται κατά καιρούς να επιβάλει ο “ΠΟΕΠ”

 

4.       Συμφωνείται ρητά ότι ο “ΠΟΕΠ” διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη δικαστική προστασία έναντι τρίτων οι οποίοι προσβάλλουν τις σχετικές εξουσίες και δικαιώματα που ασκεί.

 

5.       Τροποποιήσεις. Ο “ΠΟΕΠ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης και οποιαδήποτε στιγμή με δικιά της πρωτοβουλία να προσθέτει επιπλέον όρους χρήσης.

 

6.       Εξουσιοδότηση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι το πρόσωπο που αποδέχεται τους όρους αυτής της Σύμβασης εκ μέρους σας, έχει το δικαίωμα και την πλήρη εξουσιοδότηση σας να συμβληθεί στην παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό σας.

 

7.       Εφαρμοστέο Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν με αφορμή την εν λόγω σύμβαση υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

8.       Ανωτέρα Βία. Ο “ΠΟΕΠ” στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης, εφόσον τούτο οφείλεται σε γεγονότα τα οποία βρίσκονται εκτός του ελέγχου της.

 

9.       Καμία Εκχώρηση. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε αυτήν την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα παρόντα δικαιώματα σε τρίτο. Οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση θα είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ.

 

10.   Τα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω σύμβαση δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, και ότι ο “ΠΟΕΠ” δικαιούται να συνάπτει παράλληλα και ταυτόχρονα και άλλες παρόμοιες συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα, και ανταγωνιστικά του χρήστη.

 

11.   Συνολική Συμφωνία. Η παρούσα Σύμβαση συνιστά την ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με τα ζητήματα που περιέχονται σε αυτήν και υπερισχύει από κάθε προηγούμενη συμφωνία, γραπτή ή προφορική μεταξύ των συμβαλλομένων. Εάν κάποιος από τους όρους της Σύμβασης έρχεται σε αντίφαση με τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, οι όροι και προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας θα υπερισχύσουν. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Ο poep.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Mobile Filters filter close
Καλάθι αγορών
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή
  preloader